Kuponum

Oran:

Kullanım Sözleşmesi

Bu Kullanım Şartları Sözleşmesi (Bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır) içeriğinde ENİYİTAHMİN.com web sitesinin (Bundan böyle “site” olarak anılacaktır) kullanımı için gereken koşullar bulunmakta olup, siteyi kullanmak için aşağıda yazılı şartları okuyunuz ve kabul etmediğiniz takdirde siteyi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı bu web sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, Kullanım Sözleşmesi’ nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz doğru, zamanında, sözleşme koşulları dahilinde yerine getireceklerini taahhüt ederler.

1-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
1.1.Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
1.2.Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı, sözleşmede ve site içerisinde yer alan hizmetlere, bunların kulanım şartlarına ve üyeliğe ilişkin ENİYİTAHMİN.com web sitesi tarafından yapılmış uyarı ve açıklamalardan ibarettir.

2-HİZMET KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK
2.1. ENİYİTAHMİN.com web sitesi 01/09/2015 tarihinde yayın hayatına başlamış iddia oyunuyla ilgili tahminler sunan, tüm spor dallarının takibini sağlayan bir web sitesidir. Yasal bahislere konu kişi ve takımlarla ilgili haberler ve gelişmeler kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır.
2.2. ENİYİTAHMİN.com web sitesinde bahis, iddia ve kumar oyunları oynatılmaz. Türkiye sınırları içerisinde sadece Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş yasal kişi ve kuruluşlar tarafından bahis oynatılabilir.
2.3.Sitemiz, başta 18 yaşından küçükler olmak üzere kimsenin yasal ve yasal olmayan yollarla bahis oynamasını önermez ve teşvik etmez.
2.4.Site editörleri, iddia programında yer alan karşılaşmaları önceliği kendi ilgi alanına giren ligler ve maçları olmak kaydı ile üyelerine bilgi vermek üzere takip eder ve bahis oyuncusunun ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri hiçbir yönlendirme olmadan yayınlar.
2.5.Sitede sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyen veya herhangi bir şekilde erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi sözleşme koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanım koşulları menfaat sağlasın veya sağlamasın tüm kullanıcılar için geçerlidir.
2.6.ENİYİTAHMİN.com web sitesi ücretsiz üyelik şeklinde hizmet vermektedir.
2.7.Üyelik, sitenin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından gerekli bilgilerin gönderilerek kayıt işleminin yapılması ve kayıt işleminin ENİYİTAHMİN.com web sitesi tarafından onaylanması ile tamamlanır.

3-HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1.Üyenin/Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
3.1.1.Üyelik, Site’nin kullanıcı tarafından kullanım hakkını ifade eder. Kullanım hakkına sahip kişi de üye olarak anılır. Üye site üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem, hareket ve fiillerinden hukuki, cezai ve mali açılardan sorumludur.
3.1.2. Site’ye 18 yaşından küçük olanların üye olması yasaktır.
3.1.3. Sitenin amacı sporla ilgili her konuda doğru, tarafsız bilgi sunmak ve bilgiler kapsamında maç tahminleri yapmaktır. Üye, siteyi bu amaç doğrultusunda kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Sitenin amacı dışında kullanılması sonucunda doğabilecek hukuki, cezai ve mali sorumluluklardan üye sorumlu olup, site yönetimine bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Amaç dışı kullanımlardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda Site Yönetimi taraf olarak kabul edilemez. Amaç dışı kullanımların Site Yönetimine bildirilmesi veya Site Yönetimi tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu üyelik iptal edilir.
3.1.4.Küfür, hakaret ve genel ahlak kurallarına aykırı yazı yazanlar ile reklam amaçlı başka site veya kurul ismi içeren mesaj yazanların üyeliği iptal edilir. Ayrıca email, telefon, icq numarası gibi kişisel bilgileri paylaşanların üyeliği de iptal edilir.
3.1.5.Üye siteye giriş için kullandığı bilgileri özenle saklamak yükümlülüğünde olup, bu bilgileri başkaları ile paylaşamaz. Aksi halde tüm sorumluluk üyeye aittir. Üyeye ait bilgilerin başka biri tarafından kullanıldığının herhangi bir şekilde tespiti durumunda üyeliği süresiz iptal edilir. Site Yönetiminin IP bilgileri ile kayıt altına alınan diğer bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere, üyeye ait bilgilerin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkı olduğunu üye kabul ve taahhüt etmektedir.
3.1.6.Üye, doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek tüm değişikleri derhal Site Yönetimine bildirmeyi taahhüt eder. Site, üyenin bilgilerinin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz.
3.1.7.Üye, siteye ait herhangi bir içeriğin Site Yönetiminin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde paylaşmayacağını, kopyalamayacağını, yayınlamayacağını ve satmayacağını taahhüt eder.
3.1.8.Üye, site tarafından sunulan hizmetleri yasal mevzuata ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici veya bir biçimde kullanmayacağını, aksi halde üyeliğinin süresiz olarak iptali dahil olmak üzere Site Yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınacağını peşinen kabul eder.
3.1.9.Üye, bu sözleşmede belirtilen durumların meydana gelmesi halinde, Site Yönetimi tarafından alınacak tedbirlerden veya herhangi bir şekilde oluşması olası maddi ve manevi zararlardan dolayı siteden herhangi hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.


3.2. ENİYİTAHMİN.com web Sitesinin Hak ve Yükümlülükleri
3.2.1.Site Yönetimi, sitede yer alan bilgileri, formları, içeriği, tasarımları, siteyi ve sitenin kullanım koşullarını herhangi ihtarda bulunmadan dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Site Yönetimin üye tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri üye derhal yerine getirir. Site Yönetimi tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme talebinin üye tarafından belirtilen sürede yerine getirilmemesi sebebiyle doğacak zararların tazmininden üye sorumlu olur.
3.2.2.Site Yönetimi, üyelerin üyeliklerini ihbarda bulunmadan ve gerekçe göstermeden süreli yahut süresiz olarak iptal etme hakkını saklı tutar.
3.2.3. Site, teknik nedenlerde dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle Site’ye erişimin kesilmesi veya aksaması halinde doğması olası maddi ve manevi zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
3.2.4.Site, üyelerin yasal mevzuat tarafından izin verilen kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri 3. Kişilerle paylaşabilir. Bu bilgilerin toplanma amacı, sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel gösterilmesinden ibarettir. Site açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzeri belgelerde belirtilmedikçe üyelerin kişisel bilgilerini paylaşmaz. Site bu gibi bilgileri paylaşırken üyelerin menfaatlerini korumaya özen gösterir.

4-GİZLİLİK HÜKÜMLERİ
ENİYİTAHMİN.com üyelere ilişkin bilgileri bu sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanabilir. Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesince talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
5- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site sahibi firmaya veya belirtilen ilgisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz. Sitenin tamamı veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

6-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Site Yönetimi, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Sözleşme hükümlerinde yapılan değişiklikleri, sitenin sunduğu hizmetlerden yararlanmaya veya siteye erişim sağlamaya devam eden her kullanıcı ve üye kabul etmiş sayılır. Değişikleri takip etmek kullanıcı veya üyelerin sorumluluğundadır.

7-SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından bir kısmı kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8-MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların kontrolünde olmayan; tabi afetler, yangın, patlama, savaş/iç savaş, ayaklamalar, halk hareketleri, seferlik ilanı, grev, lokavt , salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve benzeri sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu tutulamaz. Bu süre zarfında tarafların hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

9-TEBLİGAT
İşbu sözleşme ile ilgili taraflara yapılacak tüm bildirimler, sitenin bilinen e-posta adresi ve üyenin/kullanıcının siteye bildirdiği e-posta adresi/adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adresin değişmesi durumunda 3 gün içinde aynı yolla Site Yönetimine bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

10-DELİL SÖZLEŞMESİ
Üye, site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Üye bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına alınmasını; uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını; bunların usulüne uygun tutulduğunu; bunlara karşı tüm itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

11-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
İşbu sözleşme, kullanıcının/üyenin siteye giriş yaptığı/üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hükümlerini doğurmaya devam edecek; üyelik süresinin dolması veya süreli yahut süresiz olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Site Yönetimi, kullanıcıların/üyelerin sözleşmeyi ve hizmetlere ilişkin şartları ihlal etmesi durumunda kullanıcı sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar/üyeler bu fesih sebebiyle sitenin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

12-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğan ve doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme 12 (oniki) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.

13-TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
Üye, ENİYİTAHMİN.com tarafından kendisine tanıtım, bilgilendirme, reklam, promosyon ve benzeri amaçlarla gönderilecek olan Ticari Elektronik İletiler'i her türlü her türlü elektronik iletişim aracı almaya onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Üyeler istedikleri her zaman Ticari Elektronik İletileri almaktan ENİYİTAHMİN.com Sorun Bildir veya Destek bölümünde form doldurarak siteden iletişim izin ayarlarının değiştirilmesini isteyebilir.